[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
ثبت کد ارکید::
::
(CC-BY 4.0)

AWT IMAGE

Journal of Research in Dental Sciences is licensed under a "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)"

..
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی دارای رتبه علمی-پژوهشی از وزارت بهداشت بوده و در پایگاه chemical abstract به عنوان نمایه سطح دو جهت ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی نمایه میگردد.
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی در آخرین گزارش پایگاه ISC دارای میانگین ضریب تاثیر0.223 در رشته دندانپزشکی می باشد.
..
:: دوره 20، شماره 2 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي تابستان 1402 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 75-66 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی در ارتباط با بازسازی دندان های درمان ریشه شده در شهر یزد
فریده مهدوی ، مهناز حاتمی ، نازنین فلاح*
دندانپزشک عمومی ، Nazanin4242@gmail.com
چکیده:   (597 مشاهده)
سابقه و هدف: درمان موفقیت آمیز دندان با بیماری پالپ تا حد زیادی به بازسازی خوب پروتز پس از اتمام درمان ریشه بستگی دارد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در ارتباط با بازسازی دندان های درمان ریشه شده انجام شد.
مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی- مقطعی، آگاهی و عملکرد 150 دندانپزشک عمومی شهر یزد در ارتباط با بازسازی دندان های درمان ریشه شده با استفاده از یک پرسشنامه روا و پایا حاوی مشخصات دموگرافیک، 8 سوال آگاهی و 13 سوال عملکرد، مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 و آزمون های آماری t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: 7/54 درصد  دندانپزشکان شرکت کننده در مطالعه،  زن و 45/3 درصد  مرد با میانگین سابقه کار 3/25±6/66 سال بودند. میانگین نمره آگاهی آنها 2/89±11/08 از 16 نمره بود. تفاوت آماری معنی داری بین میزان نمره آگاهی بر حسب جنسیت، سابقه کار کلینیکی  و شرکت در بازآموزی مرتبط مشاهده نشد (0/08<P). دندانپزشکان برای بازسازی دندان های قدامی، پست داخل کانال ریشه و برای دندان های خلفی، پست و کورهای ریختگی را ترجیح می دادند. اکثر دندانپزشکان (92%) از گلاس آینومر به عنوان سمان  و از نرمال سالین بعنوان شستشودهنده کانال استفاده می نمودند. (72%)
نتیجه گیری: میزان آگاهی عملکرد دندانپزشکان  شهر یزد در ارتباط با  بازسازی دندان های درمان ریشه شده مناسب بود.
واژه‌های کلیدی: دندان های درمان ریشه شده، دندانپزشک، بازسازی
متن کامل [PDF 569 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: پروتز
فهرست منابع
1. AlRahabi MK. Root canal treatment in elderly patients: A review and clinical considerations. Saudi Med J 2019;40(3):217-23. [DOI:10.15537/smj.2019.3.23769] [PMID] [PMCID]
2. Bhuva B, Giovarruscio M, Rahim N, Bitter K, Mannocci F. The restoration of root filled teeth: a review of the clinical literature. Iran Endod J. 2021;54(4):509-35. [DOI:10.1111/iej.13438] [PMID]
3. Jacinkevičiūtė L, Gabševičiūtė D, Skirbutis G. Knowledge and practice of restoring endodontically treated teeth by dentists in Panevezys. Int Ann Med. 2017;1(3):1-5. [DOI:10.24087/IAM.2017.1.3.92]
4. Mosharraf R, Sadeghian A. Comparison of fiber post bond strength to root dentin using three types of resin cements. J Dent Med. 2018;31(3):146-54.
5. Homayounfar N, Sazgara H. Prefabricated posts: A literature review. J Dent Sch 2007;25(3):322-31.
6. Fernandes AS, Dessai GS. Factors affecting the fracture resistance of post-core reconstructed teeth: a review. Int J Prosthodont 2001;14(4):355-63.
7. Shillingburg HT, Sather DA. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4th ed. Chicago: Quintessence; 2012.
8. Smith CT, Schuman N. Prefabricated post-and-core systems: an overview. Compend Contin Educ Dent 1998;19(10):1013-20.
9. Berman LH, Hargreaves KM. Pathways of the pulp. 12th ed. St.Louis: Mosby; 2021.
10. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 5th ed. St.Louis: Elsevier; 2016.
11. Akbar I. Knowledge, attitudes and practice of restoring endodontically treated teeth by dentists in north of saudi arabia. Int J Health Sci (Qassim) 2015;9(1):41-9. [DOI:10.12816/0024682] [PMID] [PMCID]
12. Ratnakar P, Bhosgi R, Metta KK, Aggarwal K, Vinuta S, Singh N. Survey on restoration of endodontically treated anterior teeth: a questionnaire based study. J Int Oral Health 2014;6(6):41-5.
13. Rashidi-Meybodi F, Vatandoost A, Kazemipoor M. Evaluation of Yazd dental students' awareness and practice regarding diagnosis and treatment of endo-perio lesions in 2020. journal of research in dental sciences 2021;18(4):292-301. [DOI:10.52547/jrds.18.4.292]
14. Mitov G, Dorr M, Nothdurft FP, Draenert F, Pospiech PR. Post-endodontic treatment of incisors and premolars among dental practitioners in Saarland: an interactive Web-based survey. Clin Oral Investig 2015;19(5):1029-37. [DOI:10.1007/s00784-014-1326-y] [PMID]
15. Eckerbom M, Magnusson T. Restoring endodontically treated teeth: a survey of current opinions among board-certified prosthodontists and general dental practitioners in Sweden. Int J Prosthodont 2001;14(3):245-9.
16. Hussey DL, Killough SA. A survey of general dental practitioners' approach to the restoration of root-filled teeth. Iran Endod J 1995;28(2):91-94. [DOI:10.1111/j.1365-2591.1995.tb00165.x] [PMID]
17. Morgano SM, Hashem AF, Fotoohi K, Rose L. A nationwide survey of contemporary philosophies and techniques of restoring endodontically treated teeth. The Journal of prosthetic dentistry. 1994;72(3):259-67. [DOI:10.1016/0022-3913(94)90339-5] [PMID]
18. Habib SR, Al Rifaiy MQ, Alkunain J, Alhasan M, Albahrani J. Concepts of restoring endodontically treated teeth among dentists in Saudi Arabia. Saudi J Oral Dent Res. 2014;5(1):15-20. [DOI:10.1016/j.ksujds.2013.08.004]
19. Maleknejad F, Sarabi N, ShoridehYazdi S. Fracture Resistance and Repairability of Six Restoration Methods of Endodontically Treated Maxillary Premolars. J Mashhad Dent Sch. 2012;36(1):65-78.
20. Naumann M, Kiessling S, Seemann R. Treatment concepts for restoration of endodontically treated teeth: A nationwide survey of dentists in Germany. J Prosthet Dent. 2006;96(5):332-8. [DOI:10.1016/j.prosdent.2006.08.028] [PMID]
21. Seow LL, Toh CG, Wilson NH. A survey of current practices among general dental practitioners in Manchester in 2002. Prim Dent Care 2003;10(3):87-92. [DOI:10.1308/135576103322497057] [PMID]
22. Alenzi A, Samran A, Samran A, Nassani MZ, Naseem M, Khurshid Z, et al. Restoration Strategies of Endodontically Treated Teeth among Dental Practitioners in Saudi Arabia. A Nationwide Pilot Survey. Dent J (Basel) 2018;6(3):44. [DOI:10.3390/dj6030044] [PMID] [PMCID]
23. Standlee JP, Caputo AA, Hanson EC. Retention of endodontic dowels: effects of cement, dowel length, diameter, and design. J Prosthet Dent 1978;39(4):400-5. [DOI:10.1016/S0022-3913(78)80156-5] [PMID]
24. Chan RW, Bryant RW. Post-core foundations for endodontically treated posterior teeth. J Prosthet Dent 1982;48(4):401-6. [DOI:10.1016/0022-3913(82)90074-9] [PMID]
25. Aleisa K, Al-Dwairi ZN, Alsubait SA, Morgano SM. Pull-out retentive strength of fiber posts cemented at different times in canals obturated with a eugenol-based sealer. J Prosthet Dent 2016;116(1):85-90. [DOI:10.1016/j.prosdent.2015.12.010] [PMID]
26. Vano M, Cury AH, Goracci C, Chieffi N, Gabriele M, Tay FR, et al. The effect of immediate versus delayed cementation on the retention of different types of fiber post in canals obturated using a eugenol sealer. J Endod 2006;32(9):882-5. [DOI:10.1016/j.joen.2006.02.025] [PMID]
27. Quiterio Montero L, Basrani B, Jaramillo DE. Disinfection in endodontics. In: Khurshid Z, Zafar MS, Najeeb S, editors. Biomaterials in Endodontics. Cambridge: Woodhead Publishing; 2022. p. 311-356. [DOI:10.1016/B978-0-12-821746-7.00001-2]
28. Roitman ML, Picca M, Macchi RL. Post preparation: cleanness achieved by different irrigating protocols. Acta Odontol Latinoam 2020;33(2):117-24. [DOI:10.54589/aol.33/2/117] [PMID]
29. Moshtaghiun SM. Evaluation of dentists' knowledge and practice toward dental cements in Yazd in 2018. [thesis]. Yazd: Shahid Sadoughi University of Medical Science; 2019.
30. Ghahramanloo A, Salary T, Ghal'e-Noee T, Esmaeili H. Invitro Evaluation of Different Cementation Methods in Cast Post Retention. J Mashhad Dent Sch 2007;31(4):307-14.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SSU.REC.1398.236
Clinical trials code: 7129XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mahdavi F, Hatami M, Falah N. Evaluation of knowledge and practice of yazd general dentists about restoring endodontically treated teeth in 2020. J Res Dent Sci 2023; 20 (2) :66-75
URL: http://jrds.ir/article-1-1348-fa.html

مهدوی فریده، حاتمی مهناز، فلاح نازنین. بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی در ارتباط با بازسازی دندان های درمان ریشه شده در شهر یزد. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1402; 20 (2) :66-75

URL: http://jrds.ir/article-1-1348-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 2 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي تابستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی Res Dent Sci
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4652