مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- اطلاعات ثبت نام
اشتراک نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای سفارش نشریه جهت اشتراک مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی وجه اشتراک را به حساب شماره 0108639561005سیبا به نام معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران پرداخت نموده و برگ درخواست را به همراه اصل فیش بانکی به نشانی: تهران- خیابان پاسداران- نیستان دهم- پلاک4- دفتر مجله ارسال نمائید. وجه اشتراک: تک شماره: 20000 ریال شش ماهه: 40000 ریال سالانه: 80000ریال دانشجویان و دستیاران: نیم بها برگ سفارش نشریه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی با توجه به اطلاعات ذیل لطفا جهت ارسال مجله برای اینجانب................................. شغل:...................... به آدرس:................................................................................................................ کدپستی:................ تلفن:................. نمابر:.............................. و پست الکترونیک:............................. اقدام شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.54.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب