مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- اخبار نشریه
نشریه برتر جشنواره لقمان حکیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/12 | 
با نهایت خرسندی انتخاب مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی به عنوان نشریه برتر علمی -پژوهشی در دومین جشنواره لقمان حکیم به اعضای هیات تحریریه ،داوران محترم مجله و نویسندگان مقالات علمی تبریک میگوییم. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.43.47.fa
برگشت به اصل مطلب