مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اخبار نشریه:ا

 این فصلنامه دارای رتبه ی علمی-پژوهشی از صدوششمین کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و  رتبه علمی – پژوهشی به شماره پروانه 482865/87 از هفتادودومین جلسه کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 29/9/1389 می‌باشد.

  

  مجله در بانک های اطلاعاتی زیر نمایه می شود :

 SID ( www.SID.ir ), Magiran ( www.Magiran.com ), Iranmedex (www.Iranmedex.ir) Google Scholar,EMRO

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب