مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی با هدف ارتقا سطح علمی اغضای هیات علمی-دندانپزشکان و دانشجویان و دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی

و کاربردی نمودن نتایج حاصل از تحقیقات در علوم دندانپزشکی انتشار می یابد.مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی با انتشار مقالات اصیل و مروری در زمینه های علوم دهانی و فکی، صورتی و علوم پزشکی و با هدف ارائه نتایج روزآمد پایه و بالینی جهت ارتقای روش های درمانی در رشته های جراحی دهان، فک و صورت ، پروتز و دندانپزشکی ترمیمی ، اندودانتیکس، پریودنتولوژی ، ارتودنسی، علوم مواد دندانی، انواع مطالعات کارآزمایی بالینی و اپیدمیولوژی، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت های دندانی، دندانپزشکی پیشگیرانه، پاتولوژی دهان، فک و صورت ، بیماریهای دهان ، فک و صورت ، علوم پایه در حوزه دندانپزشکی و رادیولوژی می باشد 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب