:: دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1389-دوره7شماره4 1389 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 42-50 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388
پریسا مصاحب، زهرا کارگرنوین، بهشته ملک افضلی، علیرضا ابدی، مریم امینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، parisa.mossaheb@gmail.com
چکیده:   (29031 مشاهده)

  پریسا مصاحب#1 زهرا کارگر نوین2 بهشته ملک افضلی3 علیرضا ابدی4 مریم امینی5

  1- کارشناسی ارشد تغذیه - شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  2- ، استادیار دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  3- استادیار بخش دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  4- دکترای آمار، دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  5- کارشناسی ارشد تغذیه، محقق انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  # نویسنده مسئول مکاتبات : پریسا مصاحب تهران، بلوار فرحزادی، ارغوان غربی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بخش تغذیه جامعه تلفن: 09125706041

  Email: parisa.mossaheb@gmail.com

 

 سابقه و هدف: پوسیدگی دندان شایعترین بیماری مزمن در ارتباط با مواد قندی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان دریافت اقلام غذایی با پوسیدگی دندان روی کودکان 6 تا 11 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان شمیرانات در سال 1388 انجام شد.

  مواد و روش ها: مطالعه توصیفی با نمونه گیری تصادفی بر روی 203 کودک انجام شد. تکنیک جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، معاینات بالینی و تکمیل پرسشنامه بسامد خوراک و فرم اطلاعاتی بود. رابطه مصرف گروههای غذایی و اطلاعات زمینه ای با شیوع پوسیدگی دندان، شدت پوسیدگی کل دندانها و شاخص DMFT/dmft به صورت جداگانه مقایسه گردید. داده های کمی و کیفی با آزمونهای مرتبط و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: میانگین بار مصرف گروههای خشکبار، میان وعده شور و محصولات قنادی با شیوع پوسیدگی دندان و گروههای قند و شکر، میان وعده شور و محصولات قنادی با شدت پوسیدگی کل دندانها ارتباط معنی داری را نشان دادند. فراوانی مصرف گروه قند و شکر، شیرینیها و کل میان وعده ها در روز با تعداد کل دندانهای پوسیده( DMFT/dmft ) ارتباط مثبت و با گروه شیر و لبنیات ارتباط منفی داشت .بین فراوانی مصرف میان وعده عصر، کل میان وعده ها در روز و گروه قند و شکر با تعداد کل دندانهای پوسیده همبستگی مثبت و بین مسواک زدن در طی 6 ماه گذشته و تحصیلات مادر همبستگی منفی (شاخص DMFT/dmft ) وجود داشت(01/0 P< ).

  نتیجه گیری: عامل مهم در بروز پوسیدگی دندان، تکرر مصرف مواد غذایی شکر دار، شکر و نشاسته دار و چسبنده به دندان و مسواک نزدن مرتب(حداقل یک بار در روز) میباشد.

  کلید واژه ها: پوسیدگی دندان، غذا، کودک

واژه‌های کلیدی: پوسیدگی دندان، غذا، کودک
متن کامل [PDF 595 kb]   (6874 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: جراحی-


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1389-دوره7شماره4 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها