:: دوره 20، شماره 1 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي بهار 1402 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 17-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر Slice thickness و تغییرات کیلوولتاژ در دقت اندازه‌گیری های خطی در دستگاه CBCT: مطالعه آزمایشگاهی
شیرین سخدری ، احمدرضا طلایی پور ، مهدیه یاوری پور ، فائزه زارع بیدکی*
رادیولوژیست ، faeze.zare1772@gmail.com
چکیده:   (957 مشاهده)

خلاصه:
سابقه وهدف: دقت اندازه‌گیرهای خطی در تصاویر CBCT ازجمله پارامترهای حائز اهمیت در طرح درمان‌های مختلف می باشد. اینگونه به نظر می‌رسد که عواملی نظیر Slice thickness و پارامترهای تابشی بر دقت اندازه‌گیری‌های خطی تأثیرگذار باشند. بدین ترتیب هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل مذکور بر دقت اندازه‌گیری‌های خطی در CBCT می‌باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در شرایط in vitro  انجام شد، سه ماگزیلا و سه مندیبل خشک انسانی انتخاب و در هر نقطه از نواحی قدام، پرمولر و مولر دو سمت ، از ریشه دندان به عنوان مارکر استفاده شد و در محل‌های مورد نظر جایگذاری گردید. قبل از جایگذاری، ارتفاع و عرض آن به وسیله کالیپر دیجیتال اندازه‌گیری شد و به عنوان Gold standard  مشخص گردید. بررسی تصاویر برای هر محل در  slice thickness به ابعاد 0/5، 1، 2 و3 میلی‌متر و کیلوولتاژهای kvp=84 و kvp=90 انجام شد و در نهایت با Gold standard مقایسه گردید. جهت بررسی‌های آماری داده ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد.
یافته هانتایج این مطالعه نشان داد که Slice thickness، کیلوولتاژ، مکان و نوع فک تأثیر معناداری بر اندازه‌گیری طول مارکر نداشت (p>0.05). با این وجود ارتباط معناداری بین Slice thickness و اندازه‌گیری عرض مارکر، در ناحیه قدام و مولر ماگزیلا و پرمولر و مولر مندیبل، مشاهده شد. (0/05p<) درصورتیکه کیلوولتاژ اثر معناداری بر اندازه‌گیری عرض مارکر نداشت( 0/05p>). ازطرفی ارتباط معناداری بین Slice thickness  و کیلوولتاژ در اندازه‌گیزی ناحیه پرمولر ماگزیلا مشاهده شد(0/05p<) درصورتیکه در ناحیه قدام مندیبل اثر slice thickness و کیلوولتاژ، ارتباط معنادار خاصی را نشان نداد

( 0/05p>)

نتیجه‌گیری: دقت اندازه گیری‌ها در تصاویرCBCT بسیار بالا می باشد. با این وجود جهت افزایش هر چه بیشتر دقت اندازه‌گیری‌ها در این تکنیک مطلوب است از Slice thickness های نازکتر و کیلوولتاژ بالاتر استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: CBCT، Slice thickness، کیلوولتاژ
متن کامل [PDF 469 kb]   (634 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: رادیولوژیXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 1 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها