:: دوره 19، شماره 4 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي زمستان 1401 ) ::
جلد 19 شماره 4 صفحات 327-320 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی جابجایی آپیکالی کانال‌های ریشه آماده سازی شده توسط فایل روتاری Bio Race و فایل دستی k- flexo file با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
عباس مسگرانی ، آزاده ذکریایی جویباری ، آرمان ابراهیمی ، سینا حقانی فر ، ملیکا ملائی ، جمشید یزدانی چراتی، اعظم حدادی کوهسار
گروه آمار زیستی، مرکزتحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (889 مشاهده)
سابقه و هدف: انحراف از شکل اولیه کانال منجر به پرکردگی ضعیف، عدم سیل مناسب کانال، و در نتیجه شکست درمان ریشه می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار جابه‌جایی کانال با استفاده از فایل دستی  K Flexo file و فایل چرخشی Bio Race  با استفاده از  توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی CBCT) ) می‌باشد.
مواد  و روشها: در این  مطالعه تجربی ex-vivo     بوده بر روی 54 دندان مولر اول ماگزیلا کشیده شده با طول 19-22میلی متر با انحنایی برابر با ۵ الی ۲۵ درجه انتخاب شده بودند . آماده سازی کانال های مزیوباکال با استفاده از فایل های K Flexo file و فایل های چرخشی BioRace صورت گرفت. جهت مقایسه جابه‌جایی آپیکال ، تصاویر CBCT  قبل و بعد از آماده سازی کانال، گرفته شدند. مقادیر جابجایی آپیکال  با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمونهای     Mann-Whitney ,X2 T-test,تجزیه و تحلیل شد.
 یافته‌ها: میانگین جابه‌جایی کانال در فاصله ۱میلی متری از فورامن آپیکال  هنگام استفاده از فایل های BioRace بیشتر از فایل های K Flexo file است (0/000 = P ). ومیانگین جابه‌جایی کانال در ۳ میلی متری از فورامن آپیکال  هنگام استفاده از فایل های K Flexo file بیشتر از فایل های BioRace است (0/047 = P) .در فاصله 2 میلی متری از فورامن آپیکال جابجایی ایجادشده توسط فایل های BioRaceو K Flexo file از نظر آماری، معنی دار نبود(. P = 0.899)
نتیجه‌گیری:  به نظر می رسد جابجایی کانال ریشه در تمام تکنیک ها، صرف نظر از نوع فایل بکارگرفته شده، دیده می‌شود . اگر چه هر دو سیستم چرخشی و دستی در این مطالعه مقداری جابجایی آپیکال  را نشان دادند . اما هر دوی آنها توانایی حفظ مرکزیت و  انحنای کانال ریشه رابطور مشابهی داشتند  
 
واژه‌های کلیدی: جابه‌جایی آپیکال، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، درمان کانال ریشه
متن کامل [PDF 804 kb]   (398 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: اندو

Ethics code: IR.MAZUMS.REC.95.277XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 4 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها