:: دوره 19، شماره 1 - ( نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1401 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 20-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر پالیش و گلیز بر چسبندگی استرپتوکوک موتانس در سه نوع سرامیک CAD/CAM- (مطالعه آزمایشگاهی)
مهران نوربخش ، سامان کلانتری* ، آرش زربخش ، نسیم کاشف ، امیر علی شیریان
گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، saman.kalantari.den@gmail.com
چکیده:   (1890 مشاهده)
سابقه وهدف: گلیز و پالیش دو روش کاهش خشونت سطحی و چسبندگی باکتریایی به سطوح سرامیکها میباشند. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات پالیش و گلیز بر روی چسبندگی باکتریایی سه سرامیک جدید در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی تعداد 72 نمونه‌ از سرامیک‌های لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا، لیتیوم دی‌سیلیکات و زیرکونیای مونولیتیک با دستگاه CAD/CAM تراش یافته و در کوره پخته شدند. نمونه‌ها با روش‌های پالیش(Suprinity)  یا گلیز آماده‌سازی شده(IPS)  و یا به عنوان گروه کنترل (Zolid)، آماده‌سازی نشدند. سوسپانسیون باکتری به چاهک‌های حاوی محیط  Tryptic Soy broth+ 2%/0 گلوکز تلقیح و نمونه‌های سرامیک درون چاهک‌ها قرار گرفتند. پلیت‌ها برای تولید بیوفیلم روی نمونه‌ها 48 ساعت در دمای C°37 انکوبه شدند. پس از شستشو، تثبیت بیوفیلم و تخلیه‌ی اتانول، ml1 رنگ کریستال ویوله 0/4% افزوده شد. به هر چاهک بعد از تخلیه‌ی رنگ و شستشو، 1 میلی لیتر  اسید استیک 30‌% اضافه شده و200 میلی لیتر  از محتویات چاهک‌ها به یک پلیت 96 خانه‌ای منتقل و با دستگاه Elisa Reader، میزان جذب نوری چاهک‌ها اندازه‌گیری شد. چسبندگی استرپتوکوک موتانس‌ها به نمونه‌های سرامیک با تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه‌گیری شد. از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه برای تعیین اثرات نوع سرامیک و روش آماده‌سازی روی مقادیر جذب استفاده شده و از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و Tukey برای مقایسات درون گروهی و مقایسات دو به دوی گروه‌ها استفاده شد.
یافته ها:  در سرامیک Zolid، چسبندگی باکتریال در روش گلیز به طور معنی‌داری بیشتر از پالیش بوده (0/005=p) و نیز در روش گلیز، میزان چسبندگی باکتریال در نمونه‌های Zolid به طور معنی‌داری بیشتر از سرامیک‌های Suprinity (0/01=p) و IPS.Emax (0/009=p) بوده است. در سایر موارد، تفاوت‌های معنی‌داری بین سرامیک‌ها و روش‌های آماده‌سازی دیده نشد.
نتیجه‌گیری: فقط در سرامیک Zolid، روش آماده‌سازی اثرات معنی‌داری بر چسبندگی باکتریال داشته و بجزء نمونه‌های پالیش شده‌ سرامیک Zolid، تمام سرامیک‌ها در آماده‌سازی با روش‌های متفاوت شواهدی از چسبندگی باکتریال را نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: چسبندگی باکتریال، پالیش، گلیز، جذب نوری، استرپتوکوک موتانس
متن کامل [PDF 663 kb]   (1005 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: پروتزXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 1 - ( نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها