:: دوره 18، شماره 1 - ( فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1400 ) ::
جلد 18 شماره 1 صفحات 15-23 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دو سیستم Bio Race و Joy Taper در میزان جابجایی و حفظ مرکزیت کانال های خمیده (مطالعه invitro)
دکتر مرتضی بزرگمهر، دکتر احسان اثنی عشری ، دکتر مهسا خادمی
دانشکده دندان پزشکی ازاد تهران ، ehsan_dmd@yahoo.com
چکیده:   (362 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از معیارهای مهم اماده سازی مطلوب کانال ریشه دندان حفظ شکل و موقعیت اصلی مرکز کانال است.بنابراین وسیله ای که در حین آماده سازی سبب حداقل تغییر در این موقعیت گردد جهت اماده سازی، مناسب تر می باشد. لذا این تحقیق با هدف مقایسه ی ازمایشگاهی دو سیستم Bio Race و  Joy Taperاز نظر حفظ مرکزیت کانال و جابجایی توسط CBCT در کانال های مزیویاکال دندان های مولر اول فک پایین خارج شده از دهان انسان در واحد دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1397-98انجام گرفت.
موادوروش ها: در این مطالعه تجربی30 کانال مزیوباکال مولرهای اول فک پایین خارج شده از دهان انسان با خمیدگی بین 20-40درجه بر اساس روش اشنایدر تعیین و به طور تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم شدندو سپس پس از جایگذاری در ماده قالبگیری پوتی به دستگاه CBCT منتقل شدو تصاویر اولیه ی مقاطع در فواصل 1،3و7 میلی متری از اپکس آناتومیک تهیه گردید.در گروه A با سیستم Joy Taper و در گروه B با سیستم Bio RaCe  آماده سازی کانال طبق دستور کارخانه سازنده انجام گرفت وسپس دوباره تصویر برداری با CBCT انجام شد و فواصل مرکز کانال از مزیال و دیستال اندازه گیری شد بر اساس روش Gambill. انالیز آماری توسط آزمون T-Test و آزمون Repeated Measure ANOVA انجام گرفت.
یافته ها: بین دو سیستم Joy Taper و  Bio Race از نظر حفظ مرکزیت P=0.930 و جابجایی کانال P=0.190 اختلاف معناداری وجود نداشت و تنها در 7 میلی متری کرونال سیستم Bio Race از نظر حفظ مرکزیت کانال بهتر عمل کرد P=0.048 همچنین در هر گروه در مقاطع مختلف کرونالی و میانی و اپیکالی نیز اختلاف معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به این تحقیق سیستم Joy Taper و  Bio Race هردو از نظر حفظ مرکزیت کانال های خمیده و میزان جابه جایی مشابه یکدیگر عمل کردند.
واژه‌های کلیدی: Bio Race Joy Taper، و CBCT و جابجایی وتوانایی حفظ مرکزیت کانال.
متن کامل [PDF 470 kb]   (213 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: اندو


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 1 - ( فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها