مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی با هدف ارتقا سطح علمی اغضای هیات علمی-دندانپزشکان و دانشجویان و دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی

و کاربردی نمودن نتایج حاصل از تحقیقات در علوم دندانپزشکی انتشار می یابد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب