مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

  (فصلنامه)

  شاپا چاپی: 4676-2008

شاپا الکترونیک: 7353-2228

  صاحب امتیاز:

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دندانپزشکی

  مدیرمسئول:

  دکتر غلامحسین رمضانی

  دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

  سردبیر:

  دکتر دنیا صدری

  دانشیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک وصورت

  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر اجرایی:

دکتر مریم حوریزاد

استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی

واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

  مشاور متدولوژی و آمار:

  مهندس ناصرولایی

    نشانی دفتر مجله:

  تهران- خیابان پاسداران- نیستان دهم- پلاک4

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دندانپزشکی

  صندوق پستی: 175/19585

  تلفن: 22763449 21 (98+)

  پست الکترونیک:

  DentalIAU@gmail.com

  www.jrds.ir

  شمارگان: 1000

  امور چاپ:

  معاونت پژوهشی- دفتر مجله

مسئول سایت : شیوا رخساری

 صفحه‌آرایی:  نسیم نراقیان

طراحی جلد  :  فرزان منیعی

  چاپخانه:انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.40.19.fa
برگشت به اصل مطلب