مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مجله دارای رتبه ی علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده و در بانکهای اطلاعاتی:Iran Medex,Magiran,SID,Google Scholar Emro,EBSCO,CINAHL,ISCٍ-  Directory of research journals indexing
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب