:: دوره 15، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1397 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 37-41 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای اثر کفیر، دوغ و شیر سویا بر ریزسختی مینای دندان های دایمی
دکتر الهه حبیبی، دکتر امیر حسین غریبی، دکتر سیدفاطمه نامدار*
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، f.namdar90@gmail.com
چکیده:   (2457 مشاهده)
خلاصه:
سابقه و هدف: محبوبیت نوشیدنی های لبنی مانند دوغ و کفیر در دنیا و خصوصاً در ایران سبب مصرف روزانۀ آنها شده است . از آنجاییکه نوع غذاهای مصرفی می توانند در ایجاد اروژن مؤثر باشند، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای اثر کفیر، دوغ و شیر سویا بر ریزسختی مینای دندان های دایمی انجام پذیرفت.
مواد و روشها : در این مطالعۀ تجربی- آزمایشگاهی 30 دندان دایمی کشیده شدۀ بدون سایش و پوسیدگی انتخاب و بلوک های مینایی تهیه شده و در آکریل مانت شدند. بلوک ها به طور تصادفی به سه گروه ده تایی تقسیم شدند. ریزسختی هر گروه قبل از غوطه ورسازی در نوشیدنی ها به روش سختی سنجی ویکرز اندازه گیری شد. در ادامه جهت ارزیابی ریزسختی پس از تماس دندان با نوشیدنی ها ، نمونه های هر گروه به مدت 5 دقیقه در ۴۰ سی سی از نوشیدنی های مورد آزمایش  (دوغ ، کفیر ، شیرسویا) قرار داده شدند و سپس مجدداً ریزسختی آنها محاسبه شد. برای مقایسۀ گروهها از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و  سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد .
یافته ها: تحقیق در تعداد 30 نمونه در سه گروه 10 تایی انجام گرفت. میزان تغییر ریزسختی در گروه شیر سویا 8/31±4/98- و در گروه دوغ 13/38±19/35- و در گروه دوغ کفیر برابر 19/51±33/54- بود. (001/>P)
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیشترین کاهش ریزسختی مربوط به کفیر و کمترین مربوط به شیر سویا بود.
کلید واژه ها: سایش دندان، سختی، کفیر، شیرسویا، پروبیوتیک
واژه‌های کلیدی: سایش دندان، سختی، کفیر، شیرسویا، پروبیوتیک
متن کامل [PDF 217 kb]   (414 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: ترمیمیXML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها