:: دوره 15، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1397 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 55-49 برگشت به فهرست نسخه ها
انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی عوامل در دانشجویان سال اول تا سوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مریم جولهر ، ساره فرهادی ، آرش رحیمی کیان
واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، dr.sfarhadi@gmail.com
چکیده:   (8375 مشاهده)
خلاصه:

سابقه و هدف: عوامل پیچیده و گاه ناشناخته ای کیفیت و کمیت یادگیری دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. یکی از عواملی که به جهت شدت تأثیرات خود در پیشرفت تحصیلی مورد توجه بیشتر متخصصان بوده و گاه خود به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، انگیزه تحصیلی است.  این مطالعه با هدف بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال اول تا سوم دندانپزشکی آزاد اسلامی در سال 95 انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی برای اندازه­گیری انگیــــزه تحصیلی از مقیــــــاس انگیــــزش تحصــــــیلی
 (Academic motivation scale) که یک مقیاس استاندارد و خوداجراست و سه بعد انگیزه بیرونی، درونی و بی انگیزگی را می سنجد، استفاده شد. پس از بیان طرح، پرسش نامه ها بین دانشجویان توزیع گردید و با توجه به رتبه کسب شده در محدوده
(28-196)، انگیزه افراد در سه گروه بالا (130 و بیشتر)، متوسط (129-65) و انگیزه پایین (کمتر از 65) تقسیم و نقش عوامل مرتبط با آنالیز رگرسیون تعیین شد
.
یافته ها: جامعه مورد مطالعه 217 نفر بود که از این تعداد، 31/3 درصد مذکر و 68/7 درصد مؤنث بودند. سن دانشجویان 3/6 ±21/1 سال بود. 64/5% دارای انگیزه بالا بودند. بین جنسیت و سطح انگیزه تحصیلی ارتباط معنی داری مشاهده شد(0/001>P) و دانشجویانی که وضعیت اقتصادی خوبی داشتند، 2/7 برابر دانشجویانی که وضعیت اقتصادی متوسطی داشتند، از انگیزه تحصیلی بالاتری برخوردار بودند(0/96=p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی نسبتا بالا است که این میزان با جنسیت و شرایط اقتصادی فرد ارتباط مثبتی داشت.
کلمات کلیدی: انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، مقیاس انگیزش تحصیلی

واژه‌های کلیدی: انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، مقیاس انگیزش تحصیلی
متن کامل [PDF 246 kb]   (1903 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: آموزش دندانپزشکیXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها