:: دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1390 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 60-67 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سه ماده MTA ،CEM و GeriStore برمیزان کمی چسبندگی سلولهای فیبروبلاست لثه ای
دکتر زهره خلیلک، دکتر مهدی وطن پور*، دکتر احسان اثناعشری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی ، mvatanpour@gmail.com
چکیده:   (16669 مشاهده)

  

خلاصه : سابقه و هدف: کیفیت و کمیت سلول‌های چسبیده به مواد پرکننده انتهای ریشه از موارد تعیین کننده سازگاری نسجی مواد می باشد. این تحقیق با هدف مقایسه میزان کمی چسبندگی سلولهای فیبرو بلاست  لثه ای به سه ماده ترمیمی رتروگرید CEM GeriStore و MTA انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی تعداد 8 عدد دیسک از هر ماده مورد آزمایش تهیه گردید و د ر داخل محیط کشت سلولی حاوی سلولهای فیبروبلاست لثه ای قرار گرفت، بعد از طی 3 بازه زمانی 24 ،72 ساعت و یک هفته دیسک ها توسط اسمیوم و غلظت های متفاوتی از الکل ثابت شدند و شمارش سلولی در زیر میکرسکوپ الکترونی انجام شد. میزان چسبندگی سلول‌های فیبروبلاست در گروه‌های مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان سلول‌های فیبروبلاست چسبیده به ماده CEM ( 1.4±0.24)، (8.6±0.4)، (8.2±0.2) به ماده MTA (0.4±0.24)، (2.8±0.96)، (6.8±0.37) و به ماده Geriostore (0.6±0.2)، (0.4±0.2)، (0.2±0.2) به ترتیب در زمان ‌های 24 و 48 ساعت و یک هفته بوده و در هر سه مقطع زمانی اختلاف معنی داری بین میانگین سلولهای چسبیده به سه ماده مورد آزمایش وجود داشت. (05/0 > p ) نتیجه‌گیری: بیشترین چسبندگی سلولی مربوط به ماده CEM در زمان 72 ساعت و کمترین میزان چسبندگی مربوط به ماده GeriStore در زمان یک هفته بود. میزان چسبندگی سلولی در طول زمان در CEM و MTA افزایش یافته  و اما در Geristore کاهش یافت.

 

واژه‌های کلیدی: MTA، CEM، Geristore، فیبرو بلاست، چسبندگی سلولی، مواد پرکننده انتهای ریشه
متن کامل [PDF 2057 kb]   (2635 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: جراحی-


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها