:: دوره 9، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1391 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیرکلینیکی پروتئین‌های ماتریکس مینا با پیوند بافت همبند لثه در درمان تحلیل لثه
دکتر فرنا سیار*، دکتر نسرین آخوندی، دکتر ساناز غلامی طوقچی
چکیده:   (16790 مشاهده)

خلاصه:

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی کلینیکی کاربرد پروتئین ماتریکس مینا (امدوگین) همراه فلپ با موقعیت کرونالی در درمان پوشش ریشه عریان در مقایسه با روش استفاده از پیوند بافت همبند بود.

موادوروش ها: تحقیق حاضر به روش کارآزمائی بالینی انجام شد. 13 بیمار هر یک دارای حداقل یک جفت تحلیل لثه مشابه از نوع کلاسI  یا II میلر (در مجموع 40 ناحیه تحلیل) در دندان‌های سانترال،کانین و یا پرمولرها به طور تصادفی به دو گروه آزمون(امدوگین+ فلپ کرونالی) و کنترل (پیوند بافت همبند) تقسیم شدند. در ابتدا و در زمان های 1،3،6 ماه پس از درمان متغیرهای طول تحلیل (RD) ، عرض ناحیه تحلیل (RW) ، عمق پاکت (PD) ، میزان لثه کراتینیزه (KG) ، ایندکس پلاک (PLI) ثبت گردید. از آماره‌های Wilcoxon,Kolmogrov-Smirnov,Friedman,Paired-samples T testجهت تفسیر یافته ها استفاده گردید و (05/0 > pمعنی دار تلقی شد.

یافته ها: درصد متوسط پوشش ریشه برای گروه کنترل و آزمون به ترتیب 3/63% و 55% بودکه در دو گروه به نسبت ابتدای کار معنی دار بود 
 
001/0 = p            
KG هر دو گروه به طور بارز افزایش داشت 05/0 > P
RDنیز در دو گروه کاهش فاحش داشت. آزمون Friedman در مورد شاخص‌های کلینیکی به غیر از عمق پاکت  تفاوت  معنی‌داری نشان داد 05/0>P
نتیجه گیری: استفاده از امدوگین نتایج مشابه با بافت همبند داشت و با توجه به اینکه کاربرد آن  آسان تر و در زمان کوتاهتر قابل انجام است  و برای بیمار درد و ناراحتی کمتری پس از جراحی به همراه دارد استفاده از آن توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: پروتئین ماتریکس مینا، تحلیل لثه، پوشش ریشه، پیوند بافت همبند .
متن کامل [PDF 257 kb]   (3273 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: جراحی-


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها