:: دوره 20، شماره 1 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي بهار 1402 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 47-41 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط کورتیزول بزاق و اضطراب در استوماتیت آفتی عود کننده
معصومه شیرزایی*
مرکز تحقیقات بیماری های دهان ودندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی،زاهدان،ایران ، shirzaiy@gmail.com
چکیده:   (810 مشاهده)
سابقه و هدف : استوماتیت آفتی عود کننده یکی از شایعترین بیماری های التهابی دهان با اتیولوژی مولتی فاکتوریال است. عوامل روحی- روانی  از فاکتورهای احتمالی مسبب زخمهای آفتی عود کننده است که سطح  کورتیزول را تحت تاثیرقرار می دهد.این مطالعه با هدف مقایسه سطوح  اضطراب و کورتیزول بزاق در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی عود کننده (دوره فعال بیماری و دوره بهبودی) و  افراد سالم صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه  تحلیلی و مورد-شاهدی نمونه بزاق غیر تحریکی  30 بیمار مبتلا به آفت بالای 10 سال (در مرحله زخم فعال و 2 روز پس از بهبودی) و 30 فرد سالم (گروه شاهد) که از لحاظ سن و جنس همسان بودند، جمع آوری و جهت ارزیابی سطح کورتیزول بزاق (روش الایزا) به ازمایشگاه ارسال شد.همچنین پرسشنامه Hamilton's  anxiety scaleبرای ارزیابی سطح اضطراب شرکت کنندگان تکمیل گردید.داده ها با  نرم افزار SPSS 20 و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سطح کورتیزول بزاقی در بیماران مبتلا به آفت در دوره زخم  فعال و بهبودی  تفاوت معنی داری نداشت (0/171=P). سطح کورتیزول بزاقی در افراد سالم و بیماران مبتلا به زخم فعال آفتی  تفاوت معنی داری نداشت (0/272=p). همچنین سطح کورتیزول در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه در دوره بهبودی و گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0/97 = P). میانگین سطح اضطراب افراد  مبتلا به آفت   3.2±17.6 و افراد سالم 2.7±9/15. تفاوت آماری مشخصی نداشت (P˃0.05)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج  سطح کورتیزول بزاقی طی دوره اولسراتیو و پس از بهبودی در بیماران مبتلا به آفت و گروه کنترل  تفاوتچندانی ندارد همچنین سطح اضطراب و کورتیزول  ارتباطی با وقوع آافت ندارد.

 
 
 
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: استوماتیت آفتی عود کننده، بزاق، کورتیزول
متن کامل [PDF 687 kb]   (622 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: بیماری دهانXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 1 - ( فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها