:: دوره 19، شماره 1 - ( نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1401 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 57-50 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در مورد اصول اخلاق حرفه ای در سال 1399
نجمه علوی ، دنیا صدری ، مائده قربان پور
گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، dr.mghb@gmail.com
چکیده:   (1171 مشاهده)
سابقه و هدف: دوره دانشجویی بهترین زمان برای یادگیری اصول اخلاق حرفه ای و مهارت به کار بستن آن است که نتیجه آن برقراری ارتباط صحیح با بیماران می باشد. درخصوص میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی از اصول اخلاقی مطالعات اندکی صورت گرفته است. این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در مورد اصول اخلاق حرفه ای در سال 1399 انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی  بـوده کـه به روش سرشماری بر روی 150 نفر از دانشجویان ترم 11 و 12 دندانپزشکی با استفاده از پرسشنامه روا و پایا شده و با توجه به اصول اخلاقی ADA انجام شد. در نهایت داده های حاصل از پرسشنامه شامل سن، جنس، معدل کل، تعداد واحد گذرانده، و ترم تحصیلی وارد نرم افزار SPSS 24 شده و با استفاده از آزمون های Mann- U- Whitney و Multiple regression analysis مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته­ها: در این مطالعه 150 دانشجو (61 مرد و 89 زن) شرکت داشتند. 71 دانشجو (47/4%) در ترم 11 و 79 دانشجو در ترم 12 (52/7%) تحصیلی بودند. میانگین سنی دانشجویان 24/68 سال و میانگین معدل کل دانشجویان  16/28 بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، میانگین نمره آگاهی از اصول اخلاقی ADA برابر 9/95 (%55/8) بدست آمد. میانگین نمره آگاهی از اصول اخلاقی در زنان کمی بیشتر از مردان بود که از لحاظ آماری معنی دار نبود. هیچ ارتباط معنی داری بین نمره اصول اخلاقی و هیچکدام از متغیرهای سن، جنسیت، تعداد واحد های گذرانده، معدل کل و ترم تحصیلی وجود نداشت.
نتیجه گیری: میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی نسبت به اصول اخلاق حرفه ای، در حد متوسط می باشد و این آگاهی ارتباطی با وضعیت تحصیلی و خصوصیات دموگرافیک آنها ندارد.
 
واژه‌های کلیدی: آگاهی، علم اخلاق، اخلاق حرفه ای، دانشجویان دندانپزشکی
متن کامل [PDF 613 kb]   (641 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: آموزش دندانپزشکی

Ethics code: IR.IAU.DENTAL.REC.1399.243XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 1 - ( نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها